Chceme něco nového, chceme něco nového pro přírodu a chceme něco nového pro lidi.

Chceme u nás více území ponechané divočině.

Divočina dnes zaujímá v České republice pouze 0,3 % celkové plochy státu. Chceme, aby se tato plocha výhledově zdesetinásobila. Proto vytipujeme podle řady kritérií spolu s odborníky nejvhodnější místa, která by se stala útočištěm pro svobodný vývoj divoké přírody, ale také nabízela turistům unikátní zážitky a podpořila místní ekonomiku.

Naše práce se ale neobejde bez podpory lidí, jako jste vy.

Staňte se symbolickým patronem divočiny: kočky divoké, orla skalního nebo ohnivce šarlatového.

CHCEME PESTROU KRAJINU
Chceme pestrou českou krajinu pro turisty s místy ponechanými přírodě.
USILUJEME O ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ
Usilujeme o zdravé hospodaření v lesích a o návrat velkých šelem na naše území.
CHRÁNÍME SOUČASNOU DIVOČINU
Chráníme divočinu a hledáme další místa, kde by mohla vzniknout.

Naše práce na tomto tématu má smysl, pokud je promyšlená a dlouhodobá. Jen tak můžeme dosahovat vytyčených cílů. Trvalá podpora pravidelnou měsíční částkou je nejúčinnější, protože nám umožňuje lépe dopředu plánovat celý projekt.

Kontakt

Martina Hlavatá
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490