Národní parky jsou díky vám zatím v bezpečí. Masivní veřejná podpora pomohla zabránit likvidaci klenotů a dědictví české přírody, které se dočkaly se nového, dobrého zákona. Ten v národních parcích znemožní rozprodej státních pozemků, více je otevře veřejnosti a ochranou divočiny je přiblíží světovým standardům.

Naše společná výzva však stále nekončí. Novelou zákona o ochraně přírody si národní parky ještě nemůžou oddechnout. Příroda se před lidmi může přestat, třást až se podaří nová pravidla vtělit do zonací a zásad péče o národní parky.

Proto pro Hnutí DUHA pracují odborníci, kteří hlídají, aby se Šumava opět nestala terčem developerských útoků, jednají se správou parku, informují veřejnost o aktuálním dění. Díky nim a silnému zázemí celé organizace nyní můžeme slavit. Pomozte nám dosáhnout úspěchu i příště.

Odborná práce je zároveň to nejcennější, co máme. Aby celý sehraný tým mohl stále stejně usilovně pracovat a aby se nám podařilo uhradit náklady na úspěšnou kampaň s podporou 55.000 lidí, potřebujeme nyní 750.000 korun. Na ochraně naší divoké přírody pracujeme řadu let a máme výsledky. A to jen díky podpoře tisíců dárců a dárkyň.

Vaše podpora má nyní velkou váhu. Kampaň totiž musíme zaplatit.

  • Kvalitní a odborná práce Jaromíra Bláhy pro divočinu stojí 300 tisíc
  • Nezbytné organizační zajištění vyjde na 300 tisíc
  • Za atraktivní propagaci kampaně jsme zaplatili 150 tisíc

Chceme pořád divočinu a díky vaší podpoře můžeme uspět i příště.

Už se nám podařilo získat 300.012 z potřebných 750.000 korun. Posuňte nás blíž k cíli!

Pokud nám začnete posílat 150 Kč měsíčně, věříme, že nás budete podporovat alespoň jeden rok. Proto počítáme s částkou 1800 Kč. Děkujeme!

Kontakt

Martina Hlavatá
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490