Vybráno 112 347 z 300 000 Kč

Ozdobte letos stromy a stromečky, které zůstaly v lese. Díky vašemu daru můžete rozsvítit nejen ty ve vašem obývacím pokoji.

Stejně jako lesu se i nám hodí každá koruna. Společně jsme je už zabalili do nových legislativních pravidel a opentlili hodinami práce na obrovských mýtinách. Aby jejich kouzlo nevybledlo jako vzpomínky na minulé svátky, čeká nás ještě hodně práce.

Nyní se snažíme zabránit, aby se naše lesy proměnily na plantáže cizokrajné douglasky, kácelo se více stromů ve městech nebo abychom kolem železnic viděli jen vykácené mýtiny.

Darujte lesům budoucnost. Společně můžeme vracet život zpět tam, kam patří. Abychom se my i naše děti mohli projít zasněženým lesem.

Dar života je nejhezčí dárek. Děkujeme.

Už se nám podařilo získat 112 347 Kč z potřebných 300 000 korun.

Přidejte se k 99 lidem, kteří se rozhodli posílat svůj pravidelný dar 200 Kč měsíčně Hnutí DUHA.

Podpořte naše lesy i vy! Hledáme ještě dalších 1 dárců.

Pokud nám začnete posílat 200 Kč měsíčně, věříme, že nás budete podporovat alespoň jeden rok. Proto počítáme s částkou 2 400 Kč. Děkujeme!

Jak se dozvím, co se s mými penězi děje?

O tom, čeho jsme společně dosáhli, Vás budeme informovat prostřednictvím našeho Magazínu, webových stránek a výroční zprávy. Nejaktuálnější informace můžete sledovat na Facebooku či Twitteru. Nebo si nechte posílat 1x za 14 dní krátký souhrn naší práce do Vaší emailové schránky.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490