Lidé v uhelných regionech nám desetiletí dodávali energii, ale sami to odnášeli poškozeným zdravím či zbouranými domovy. Nyní je na nás jim umožnit žít důstojně a podpořit je. Ale nejen je. Chceme, aby se do výroby energie mohl zapojit každý, zejména pak obce či skupiny občanů.

Začněme spolu čistší epizodu české energetiky. Budujme obnovitelné zdroje elektřiny v obcích a městech tak, aby si lidé mohli energii vyrábět a sdílet ji zase lidem. Pro čistší krajinu, ovzduší a zdravější klima. Spravedlivě k lidem a zodpovědněji k budoucnosti.

“Budeme prosazovat, aby si obce ve spolupráci se svými občany mohly stavět své větrné elektrárny a aby obyvatelé bytových domů byli motivováni zakládat energetická družstva a na střechu si dávat solární panely. Obce i domácnosti si tak budou vyrábět svou vlastní, čistou a levnou elektřinu,” uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490