Letos pořádáme už 11. ročník Rysích hlídek, kdy skupinky dobrovolníků monitorují výskyt velkých šelem přímo v terénu a pomáhají tak chránit území, kde se zvířata vyskytují. S každým dalším ročníkem stoupá hodnota této aktivity, protože právě kontinuita a dlouhodobost jsou pro ochranu vzácných šelem klíčové.

Každým rokem hledáme nové nadšence do ochrany šelem, školíme je, zajišťujeme pro ně vybavení jako například sněžnice, fotopasti, mapy či sádru na odlévání stop. Platíme dobrovolníkům pojištění, cestovné a ubytování. Počet a rozsah hlídek závisí na darech, kterými náklady pokrýváme.

Pojďme spolu dosáhnout zajištění nejen co největšího počtu hlídek, ale i jejich kvalitního průběhu. Letošní zimní sezóna hlídek se nezadržitelně blíží, podpořte nás proto, prosíme, nyní.

Čím jsou Rysí hlídky výjimečné?

Rozsah

Rysí hlídky pořádáme na Šumavě a v širším Pošumaví. Spolupracujeme se zoology z národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Blanský les. Naše místní skupina Olomouc mapuje výskyt šelem v Jeseníkách, Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech. Dohromady získáváme velké množství důležitých dat o výskytu rysa, vlka, medvěda a kočky divoké, a pomáháme tak získat komplexní informace o stavu populace šelem na území České republiky.

Kontinuita

Díky pravidelné realizaci Rysích hlídek (letos už pojedenácté) máme nepřetržitá data o výskytu a rozvoji populace rysa, losa a dalších vzácných druhů, jako jsou tetřev, vydra či bobr. Lépe tak porozumíme problémům, kterým tato zvířata čelí, a dokážeme vytipovat místa, jež jsou pro šelmy problematická.

Profesionalita

Každý dobrovolnický tým je pečlivě proškolen zkušenými koordinátory. Základem kvalitního monitoringu je správná lokalizace a dokumentace nálezu, která umožňuje následné ověření. V případě nálezů genetických vzorků je důležité dodržovat pravidla správného odběru. Jedině tak je možné zpracovat vzorky v následných analýzách.

Chci pomoci

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490