Abychom měli zdravé a lahodné jídlo, potřebujeme doopravdy zdravou krajinu. Pěkně šťavnatou a živou, s úrodnou půdou, na které se hospodaří šetrně a bez pesticidových koktejlů, které škodí nejen jí, ale i našemu zdraví. Jen tak se v krajině bude dařit také životu: včelám, motýlům, ptákům i nám, lidem.

Na mnoha místech České republiky zemědělská krajina přichází každý den o půdu, o vodu, o živiny, o ptačí zpěv. Přicházíme o ně i my lidé. Krajina nám dává jídlo, pro zemědělce a zemědělkyně je obživou, pro nespočet tvorů je úkrytem i domovem, je místem odpočinku. Každý z nás ji nezbytně potřebuje. Ne tu bez života, kterou se stává, ale zdravou, odolnou a pestrou.

Zasazujeme se o stabilní a pestrou krajinu. Krajinu, ve které jsou monokulturní lány rozdělené mozaikou krajinných prvků – ty tvoří přírodní bariéry a chrání cennou půdu před větrem i deštěm. Solitérní stromy, aleje, biopásy a remízky doplňují polní cesty, mokřady a tůně, které nabízí životní prostor i úkryt nespočtu živočichů a rostlin, jsou i místem odpočinku pro člověka.

Podporujeme udržitelné formy zemědělství. Chceme, aby stát spravedlivě ocenil ty zemědělce a zemědělkyně, kteří nepoužívají velké množství umělých hnojiv a pesticidů, naopak podporují rozmanitost života v krajině a v půdě. Právě životem kypící půda má schopnost zadržet vodu, kterou nezbytně potřebujeme.

Myslíme na lidi i na krajinu. Máme konkrétní požadavky, se kterými chceme oslovit politiky a političky na české i evropské úrovni. Víme přesně, na koho a kdy se obrátit.

Pojďte do toho s námi a podpořte naši práci i Vy finančním darem. Děkujeme.

Jak moje peníze pomůžou?

Práce Hnutí DUHA se neobejde bez pomoci lidí, jako jste Vy. Zatímco lobbisté s tučnými rozpočty prosazují zájmy průmyslových podniků, my stojíme při Vás. Proto potřebujeme Vaši podporu.

Prosazujeme změny dobré pro lidi i pro přírodu. To můžeme dělat, pokud je naše práce promyšlená a dlouhodobá. Jen díky tomu dosahujeme vytyčených cílů. Pravidelný měsíční dar je pro nás to nejcennější, co nám dáváte. Protože nám umožňujete lépe dopředu plánovat naši práci.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490