Letos se zapojilo 100 dobrovolníků, kteří přiložili ruce k dílu a pomohli našim lesům. Hledáme 100 lidí, kteří se stanou našimi novými dárci a dárkyněmi a podpoří nás v pomoci krajině i nadále.

Rok co rok sháníme peníze na uspořádání všech akcí, které naše usychající krajina potřebuje. V místech, kde pomáháme, potřebujeme zajistit zázemí pro dobrovolníky, jejich pojištění, pořízení potřebného nářadí nebo lékárniček. Důležitá je také práce koordinátorů akcí, kteří dohlížejí, aby vše hladce proběhlo.

Každý dar nám umožní lépe plánovat a rozvíjet praktickou pomoc i v dalších letech. Proto se s důvěrou obracíme na vás, naše příznivce. Aby nad zapojením v terénu nemusel viset otazník každou sezónu.

Co jsme už dokázali?

  • 23 úspěšných ročníků Týdnů pro les a divočinu jsme uspořádali
  • 2 254 dobrovolníků s námi pomohlo české přírodě
  • 81 500 hodin jsme odpracovali v terénu
  • 212 650 stromků jsme vysadili
  • 46 hektarů luk jsme pokosili
  • 545 hrází jsme vytvořili v rašeliništích
  • 460 doupných stromů jsme označili

100 párů rukou letos pomohlo našim lesům. Hledáme 100 nových dárců, díky kterým budeme záchraně lesů zase o krok blíž.

Již se k nám připojilo 28 dárců. Staňte se tím dalším!

Jak moje peníze pomůžou?

Práce Hnutí DUHA se neobejde bez pomoci lidí, jako jste Vy. Zatímco lobbisté s tučnými rozpočty prosazují zájmy průmyslových podniků, my stojíme při Vás. Proto potřebujeme Vaši podporu.

Prosazujeme změny dobré pro lidi i pro přírodu. To můžeme dělat, pokud je naše práce promyšlená a dlouhodobá. Jen díky tomu dosahujeme vytyčených cílů. Pravidelný měsíční dar je pro nás to nejcennější, co nám dáváte. Protože nám umožňujete lépe dopředu plánovat naši práci.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490