Ozdobte letos stromy a stromečky, které zůstaly v lese. Díky vašemu daru můžete rozsvítit nejen ty ve vašem obývacím pokoji.

Stejně jako lesu se i nám hodí každá koruna. Společně jsme je už zabalili do nových legislativních pravidel a opentlili hodinami práce na obrovských mýtinách. Aby jejich kouzlo nevybledlo jako vzpomínky na minulé svátky, čeká nás ještě hodně práce.

Nyní se snažíme zabránit, aby se naše lesy proměnily na plantáže cizokrajné douglasky, kácelo se více stromů ve městech nebo abychom kolem železnic viděli jen vykácené mýtiny.

Darujte lesům budoucnost. Společně můžeme vracet život zpět tam, kam patří. Abychom se my i naše děti mohli projít zasněženým lesem.

Dar života je nejhezčí dárek. Děkujeme.

Jak moje peníze pomůžou?

Práce neziskových organizací se neobejde bez pomoci lidí, jako jste vy. Zatímco lobbisté s tučnými rozpočty prosazují zájmy průmyslových podniků, my stojíme při vás. Proto se také neobejdeme bez vaší podpory.

Naše práce má smysl, pokud je promyšlená a dlouhodobá. Jen tak můžeme dosahovat vytyčených cílů. Trvalá podpora pravidelnou měsíční částkou je nejúčinnější, protože nám umožňuje lépe dopředu plánovat naši práci.

Kontakt

Jana Vondrová
pratele@hnutiduha.cz
545 214 431 · 608 283 490